ADMITERE 2013LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

La Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, au început înscrierile, pentru specializãrile: Teologie Ortodoxă Pastoralã şi Ştinţele educaţiei, cursuri de licență, ce vor continua până la data de 25 iulie 2013, iar pentru cursurile de master vor continua până pe data de 19 septembrie 2013.

 Specializările oferite de Facultatea noastră, studii de licenţă și master, sunt următoarele:

A. Pentru domeniul Teologie, învăţământ licenţă, zi, se organizează numai o singură serie de admitere, la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (43 de locuri fără taxă şi 57 de locuri cu taxă).  Iar, pentru studii universitare de Master, sunt organizate două specializări: Doctrină, ştiinţă, misiune (15 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă) și Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate misiune (15 locuri fără taxă, 35 locuri cu taxă).

B. Pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, se organizează numai o singură serie de admitere pe domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, cu specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar misiune (29 de locuri fără taxă, 41 de  locuri cu taxă). Pentru studii universitare de Master, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, organizează concurs de admitere pentru specializarea Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă (20 locuri fără taxă, 40 locuri cu taxă).

Criteriile de admitere, pentru domeniul licență  sunt următoarelele:

I. Pentru domeniul Teologie

Admiterea pentru învăţământul licenţă, Domeniul Teologie zi, constă în examen de admitere (examen scris) cu pondere 50% şi media de bacalaureat cu pondere 50%, precedat de o probă eliminatorie ce constă în examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale. Examenul de admitere constă în verificarea cunoştinţelor de specialitate printr-un examen scris, la disciplina Teologie Dogmatică, în urma afişării unei tematici

II. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei examenul de admitere constă în concurs de dosare, nota de admitere fiind media de la Bacalaureat cu pondere 100%.

Criterii de departajare vor fi următoarele: Pentru domeniul Teologie va consta din nota obţinută la examenul scris, iar, pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei va consta din  Nota obţinută la disciplina Limba şi Literatura română – scris – din cadrul examenului de Bacalaureat.

Criteriile de admitere master sunt următoarele :

1. Pentru domeniul Teologie, admiterea constă în media dintre:

1. Nota obţinută de candidat în urma susţinerii unui eseu în faţa comisiei de concurs (pondere 50%)

2. Media examenului de licenţă (pondere 50%)

Proba de concurs constă în susţinerea unui eseu pe o tematică dată (candidatul va fi notat cu notă de la 1-10).

2. Pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, admiterea constă în test grilă la disciplinele Fundamentele Pedagogiei, Teoria şi Metodologia Curricumului, Teoria şi Metodologia Instruirii, Teoria şi Metodologia Evaluării, Psihologia Copilului, în baza unei tematici şi bibliografii afişate.

Depunerea dosarelor se face la sediul Facultăţii, zilnic, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, iar sâmbăta, între orele 09:00 – 12:00.

Mai multe detalii se pot afla de la secretariatul Facultăţii, la numărul de telefon: 0245-640-083.

leave a reply