ADI APA DÂMBOVIȚA s-a reunit în Adunare Generală

 Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a găzduit luni, 7 aprilie,  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Apa Dâmbovița”, întâlnire condusă de președintele Adrian Ţuţuianu.

Înainte de a intra pe ordinea de zi, șeful administrației județene  a adus în atenţia edililor dâmboviţeni mai multe acte normative cu impact major în activitatea unităţilor administrativ – teritoriale precum și aspecte importante cu privire la accesarea fondurilor europene alocate României și pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014 – 2020.
De asemenea, președintele CJD, Adrian Țuțuianu, a evidențiat pașii ce trebuie urmați în viitorul apropiat privind actualizarea Strategiei de dezvoltare la nivel județean, stabilirea împreună cu reprezentanții UAT –urilor a priorităților la nivel județean și elaborarea unui plan de acțiuni comun între Consiliul Județean Dâmbovița și consiliile locale.
Adunarea a adoptat astăzi o serie de hotărâri importante din perspectiva derulării și implementării programelor cu finanțare europeană în județul Dâmbovița, după cum urmează:
1.Aprobarea și semnarea planului de investiții pe termen lung – Alimentare cu apă – în conformitate cu Ghidul de finanțare a proiectelor în cadrul Axei prioritare 1 A a POS Mediu II.
2.Aprobarea și semnarea planului de investiții pe termen lung – Apă uzată – în conformitate cu  ghidul de finanțare a proiectelor în cadrul Axei prioritare  1A a POS Mediu II.
La capitolul „Diverse” a fost prezentată o informare cu privire la situația Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița (CATD) și au fost  aprobate  cu unanimitate de voturi următoarele proiecte de hotărâri:
1.Proiect de hotărâre privind sesizarea Consiliului Local MunicipalTârgoviște cu privire la revocarea HCLM 63/28.03.2014 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.
2.Proiect de hotărâre privind sesizarea Prefectului Județului cu privire la efectuarea controlului de legalitate a HCLM 63/28.03.2014
3.Proiect de hotărâre privind împuternicirea  președintelui ADI Apa Dâmbovița în vederea promovării de acțiuni în anularea/suspendarea HCLM 63/28.03.2014
 
Referitor la decizia de revocare a HCLM nr. 63/28.03.2014, președintele CJD, Adrian Țuțuianu, a adus următoarele precizări:
·S-a convocat ședință de îndată. Ședința de îndată se convoacă în caz de forță majoră și de maximă urgență, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Deci, din perspectiva asta, nu doar că n-a rezolvat interesul, ci a stricat, prin deciziile luate,interesul major al acestui județ, de a lua banii europeni.
·Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație este de competența exclusivă a Adunării Generale Ordinare. Consiliul Local a convocat Adunarea Generală Extraordinară, ceea ce înseamnă alte condiții de cvorum și de majoritate, necesare pentru luarea unei hotărâri valabile.
·Hotărârea privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă s-a luat prin vot deschis. Potrivit Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 215/2001, hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane, vor fi luate întotdeauna prin vot secret.
·Au fost încălcate dispozițiile articolului 15 din Actul constitutiv al Companiei de Apă, care stabilesc că revocarea membrilor Consiliului de Administrație poate fi propusă exclusiv de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.
 
4.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri interimari în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița până la aprobarea unei noi componențe a Consiliului de Administrație potrivit procedurilor legale care guvernează activitatea Companiei de Apă (au fost propuși: Daniela Popa, Valentin Goicea și Cătălin Chiru).
·Precizări Adrian Țuțuianu: Consiliul de Administrație al Companiei de Apă are 7 membri. Ordonanța care reglementează guvernanța corporativă a companiilor de stat prevede între 5 și 9 membri. Cei 7 membri au fost desemnați, potrivit legii și statutului, la propunerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Numai după avizul nostru se poate merge în Consiliul Local Municipal Târgoviște pentru a se emite hotărâre de consiliu. În urma evenimentului de la Aninoasa, 3 din cei 7 membri ai Consiliului de Administrație și-au dat demisia. Tot în urma evenimentului de la Aninoasa, domnul Dorin Staicu și-a dat demisia din funcția de director general al Companiei de Apă. Începând cu data demisiei, director general al Companiei este dl Cimpoacă. El va exercita această funcție până când noul Consiliu de Administrație va numi noul director general. Avem POS I Mediu și documentele trebuie semnate de Consiliul de Administrație. Cu 4 membri nu există Consiliu de Administrație și blocăm toată finanțarea europeană pe POS I Mediu. În al doilea rând, POS II Mediu, care trebuie depus la Ministerul Mediului pentru finanțare și pentru contractarea serviciilor de consultanță, nu se poate depune pentru că trebuie să aibă aprobarea Consiliului de Administrație.
5.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ADI Apa Dâmbovița. A fost ales președinte al ADI Apa Dâmbovița dl Gabriel Grozavu, vicepreședinte CD și reprezentant al instituției în ADI.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv  al ADI Apa Dâmbovița, urmare a numirii domnului Gabriel Grozavu în funcția de președinte.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea statutului ADI Apa Dâmbovița.
 
De asemenea, s-a decis ca, până în data de 9 aprilie 2014, unitățile administrativ – teritoriale care nu fac parte încă din ADI Apa Dâmbovița și doresc să adere, să adopte hotărârile de consiliu local în acest sens.
La finalul întâlnirii, președintele Adrian Țuțuianu a făcut un apel la responsabilitate și fermitate în decizie: Dincolo de gargara politicianistă făcută de unii și de alții, există o realitatea foarte crudă: Compania de Apă are de gestionat problemele alimentării cu apă în tot județul și are de ținut la muncă peste 500 de salariați. Am rugămintea la cei din conducere să fiți fermi în ceea ce decideți acolo. Nu trebuie să vă lăsați intimidați de nimeni. Nici eu nu mă las intimidat de nimeni în subiectul ăsta, pentru că nu ne jucăm. Nu e o chestiune de interes personal. Faceți-vă treaba, conform legii, zi de zi.

leave a reply