30 iunie – Soborul Sfinților 12 Apostoli

Ana Maria Popescu 30/06/2020 0
30 iunie – Soborul Sfinților 12 Apostoli

Astăzi pomenim Soborul celor 12 Apostoli, ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, care au propovăduit Evanghelia în toată lumea, după cuvântul Domnului care a zis: „Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 19-20). Ei au fost chemaţi la apostolie de Domnul Însuşi şi au fost martorii propovăduirii, Pătimirilor şi Învierii Sale. Cei 12 Apostoli sunt: Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zilotul şi Matia.

30 iunie – Stoborul Sâmpetrului; Pietrele lui Sâmpetru

Cea de-a doua zi a Sân-Petrului este celebrată pentru grindină și, în virtutea imaginii de protector al lupilor, pe care o are sfântul, pentru ca aceste animale să nu facă pagube în vite.

Tradiții:

  • Pietrele lui Sâmpetru este fratele lui Sf. Petru, pentru că atunci fierbe piatra în apă (Speranția, VII, f. 156).
  • Atunci fierbe piatra (Speranția, VII, f. 116 v).

Apărător de rele și durere:

  • Se ține pentru pază de lupi și de pagube (Pamfile, 1997, p. 102).
  • Se tem de trăsnete în vite, oameni, case (Speranția, IV, f. 160).
  • Se ține pentru a fi feriți de piatră în timpul verii sau ca să nu dea ploi mari cu vijelii (Speranția, I, f. 233; III, f. 135 v).
  • Se ține ca să nu-i ia apa când trec prin gârlă (Speranția, VII, f. 101 v).

Despre muncile câmpului:

  • Dacă tună atunci, se viermănoșează merele și nucile (Speranția, IV, f. 171 v).

Prof. Nety Ivan-Nobel

Leave A Response »